3 สิ่งที่ควรทำ โบราณว่าจะแก้ดวงตก


3 สิ่งที่ควรทำ โบราณว่าจะแก้ดวงตก


ยามใดบ้านเมืองไม่ปกติสุข มีศึกสงคราม ข้าวยากหมากแพง จราจลและโรคระบาด คนโบราณว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อบรรเทาทุกข์ อานิสงส์ผลบุญ จะส่งผลให้คุณได้พบเจอแต่เรื่องดี ฉะนั้น บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำสามสิ่งที่ควรทำคือ

     กินเจ คนจีนโบราณจะสั่งสอนลูกหลานเสมอว่าการหาโอกาสกินเจ เพื่อเป็นการลดละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามคำสั่งสอนเจ้าแม่กวนอิม นอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลภายในร่างกายป้องกันโรคระบาดมาสู่ตัว

     ปล่อยชีวิตสัตว์ การปล่อยนก ปล่อยปลา หอย โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า โดยเฉพาะปลาหน้าเขียง วัวควายในโรงฆ่าสัตว์ คนโบราณว่า ใครสิ่งที่ดวงตก ชีวิตติดขัดอยู่จะราบรื่นคล่องตัวขึ้น นอกจากนี้การทำบุญกับสัตว์ การช่วยเหลือ การทำบุญบริจาคค่าอาหาร ค่ายารักษาพยาบาลแก่สัตว์ หรือแม้แต่การให้อาหารสัตว์จรจัดก็นับว่าเป็นการทำบุญ ไม่มีโรคภัย


     ให้ทานแก่คนยากไร้ คนไทยโบราณจะสั่งสอนลูกหลานว่า การทำบุญทำทานแก่ผู้ยากไร้จะเสริมดวงยามตนเองมีทุกข์ยาก จะมีคนเจือจุน ฉะนั้นพยายามช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก คนยากไร้ คนยากจน คนที่เดือดร้อนขาดแคลน ไม่ว่าจะสถานสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อการกุศล โรงพยาบาล สถานที่ที่ประสบภัย จะเสริมดวงแก้ดวงตก บุญจะคุ้มภัย

     บ้านเมืองไทยตอนนี้มีโรคระบาด การสวมแมสก์ เว้นระยะห่างจะป้องกันโรคด้านร่างกายแต่การกินเจ ปล่อยชีวิตสัตว์ และการทำทานจะเสริมดวงด้านจิตใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: