3 วิธีทำบุญง่าย ๆ ยุค New normal แต่คนโบราณทำมานานแล้ว


3 วิธีทำบุญง่าย ๆ ยุค New normal แต่คนโบราณทำมานานแล้ว


ยามใดบ้านเมืองมีภัยร้าย อย่างศึกสงคราม จราจล ความไม่สงบ และโรคระบาด คนไทยสมัยก่อนจะรีบทำบุญ เพราะคติความเชื่อคนไทยโบราณว่าบุญจะสะเดาะเคราะห์ร้ายออกไป แต่การประกอบพิธีกรรมย่อมทำไม่ได้ ไม่สะดวก คนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นจะสอนลูกหลานให้ทำบุญง่าย ๆ อย่างไร บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

     ตักบาตร ยามใดบ้านเมืองมีศึกสงคราม ข้าวยากหมากแพง จราจรบ้านเมืองไม่สงบ พระสงฆ์เองย่อมเสียขวัญ และต้องการความสงบขณะต้องเลี้ยงชีพเช่นกัน การบิณฑบาตตามวินัยสงฆ์อาจกระทบเพราะคือยุคข้าวยาก ผู้คนอดอยาก แต่การตักบาตรคนโบราณจะเชื่อว่าคือการทำบุญง่าย ๆ ที่บ้านเรือนตนเอง ไม่ต้องไปไกล บุญกุศลจะเกื้อกูลให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น


     ปล่อยนกปล่อยปลา การเลือกนกที่ติดกับดักนายพราน และเลือกปลาที่ชาวบ้านกำลังจะลงมีดทุบหัว คนโบราณเชื่อว่า จะได้กุศลแรงต่ออายุคนที่ชะตาขาดได้

     ทำบุญสังฆทานยา สำหรับคนที่เจ็บป่วย หรือยามมีโรคระบาด กลัวตนเองและคนที่รัก จะเจ็บไข้ได้ป่วย การนำยารักษาโรคไปทำบุญที่วัด พระสงฆ์ที่อาพาธจะได้ใช้ประโยชน์จากยาที่ทำบุญ คติความเชื่อคนโบราณว่า จะห่างไกลโรคระบาด เจ็บไข้จะหายป่วย

     การทำบุญทำได้ทุกเมื่อ แต่ยามบ้านเมืองมีภัย ควรเลือกวิธีที่ง่าย ๆ ผลบุญเท่ากัน ควรเลือกวิธีทำบุญตามสภาพกรรมที่ตนเองประสบอย่างมีโหรทักว่าชะตาขาด ควรเลือกวิธีปล่อยนกปล่อยปลา กลัวโรคระบาดควรเลือกวิธีทำบุญสังฆทานยา

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: