3 วิธีฝึกจิตให้ตัวเองมีสัมผัสที่หก ตามความเชื่อคนโบราณ


3 วิธีฝึกจิตให้ตัวเองมีสัมผัสที่หก ตามความเชื่อคนโบราณ


สัมผัสที่ 6 คือสิ่งที่หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษที่มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และรับรู้ความรู้สึกพิเศษได้มากกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่มี แต่คนโบราณว่าฝึกกันได้ ฉะนั้น บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

     อ่านหนังสือธรรมะ คนโบราณว่าจิตเพ่งหนังสือและอ่านข้อความในหนังสือ จนไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเนื้อเรื่องในหนังสือคือวิธีหนึ่งจะฝึกให้กำลังสมาธิกล้าและเข้มแข็งขึ้น แต่ต้องกำกับด้วยการอธิษฐานจิต ว่าขอให้ตนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองว่า อะไรใช่ ไม่ใช่ อะไรควรทำ ไม่ควรทำ

     สวดมนต์ สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ หรือบทสวดประจำ เมื่อสวดมนต์จบอธิษฐานจิต ขอให้ตนล่วงรู้ความคิดสร้างสรรค์ และทราบสามัญสำนึกเอง


     อธิษฐานจิต เวลาไปทำบุญด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าทำบุญทำทาน สร้างพระประธาน ใส่บาตร ให้ทานคนยากจน บริจาคโลง

     ศพ ทำบุญช่วยน้ำท่วม หรือรักษาศีล 5 ศีล 8 ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตนมีพลังจิตล่วงรู้ เหตุการณ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะเสริมพลังจิตให้เข้มแข็ง

     ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นควร ทำด้วยจิตศรัทธา ทำจิตใจให้สบายโดยวิธีบริกรรม อาจจะใช้คำว่า พุทโธ นั่งดูลมหายใจเข้าออกและคำบริกรรม ปฏิบัติวันละ 5-10 นาที เริ่มฝึกสมาธิเล็กน้อยไปก่อน เพื่อพยายามให้ใจสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน คิดอย่างเดียว นี่เรียกว่าใจจดจ่อเป็นสมาธิกับคำบริกรรม ต้องใช้ความพยายามและอดทนหน่อย แต่ต้องกำกับด้วยการอธิษฐานจิต ขอให้จิตบรรลุสัมผัสที่หกในจิตด้วยเทริญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: