แก้เคล็ดกรณีเจ็บป่วยรักษาไม่หาย

                                   แก้เคล็ดกรณีเจ็บป่วยรักษาไม่หาย


ถ้าคนในบ้านเจ็บโดยไม่มีสาเหตุ แม้ฉีดยา กินยา สารพัดแล้ว ก็ยังไม่หาย หากสงสัยว่า ล้มป่วยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่ง ก็ต้องแก้เคราะห์โดยจัดเครื่องสังเวยเป็นผลไม้และขนมหวาน ดอกไม้ ธูป เทียน ใส่ถาด ไปตั้งวางที่กลางแจ้ง แล้วสวดขอขมาเทวดา 1 จบ และ บทอิติปิโส 7 จบ เมื่อธูปหมดดอก (ใช้ธูป 9 ดอก) ให้นำเครื่องสังเวย ไปไว้ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่
วันต่อมาให้สวดมนต์บทขอขมาเทวดา วันละ 1 บท และ อิติปิโส 7 จบ ต่อเนื่อง กันไปอีก 6 วัน เพื่อให้ครบ 7 วัน

บทสวดขอขมาเทวดา (1 จบ)
อิติสุขคะโต อะระหังพุธโธ นะโมพุทธายะ
ปัฐวีคงคา พระพรหมะเทวา พระอินทร์เทวา
องค์เทพเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวา พฤกษะเทวา
พาลีชัยยะ มังคะลา ครูอาจาริยัง อาจาริยะ เทวา มุณีสิทธา
ปิตะมาตา อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง
สาธุ สาธุ สาธุ

บทสวดอิติปิโสต่ออายุ (7 จบ)

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวดา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระจันทร์เทวดา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารเทวดา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระพุทธเทวดา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสบดีเทวดา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์ วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์ วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระราหู วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิโส ภะคะวา วิชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะ มะนุสสานัง
อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวาติ


ขอบคุณบทความดีๆจาก : บ้านโหรไทย
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: