ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ     บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเรา คุณเคยรู้หรือไม่คะว่าบ้านของเราที่เราอยู่ทุกวันนี้มีข้อห้ามต่างๆ มากมายที่เราไม่รู้จักดังต่อไปนี้ค่ะ

                          ห้ามมิให้ทำชื่อใหญ่กว่าหัวเสา 


                          ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน 

                          ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้ 

                          ไม่ควรสร้างบ้านแบบศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้องไม่มีฝา 1 ห้อง 

                          ไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ

ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน

ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง

ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว

เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่กลางบ้าน

จำนวนห้ามใช้จำนวนคู่ 
 

                            บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก 

                           ไม่หันหัวเตียงทางทิศตะวันตก 

                           ไม่นอนขวางกระดาน 

                           ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหวเข้าตัวเรือน 

                           ไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วม

ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว " T "

ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน "อกแตก"

ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน

ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก

ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน 
 

                            ห้ามปลูกเรือนคล่อมตอ 

                            ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เรือนเงา 

                            ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น 

                            ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: