ความเชื่อเกี่ยวกับ “เจ้าปู่ตา”

                        ความเชื่อเกี่ยวกับ “เจ้าปู่ตา”


  เป็นความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดึกดำบรรพ์ของชาวอำเภอบ้านโคก ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน จะมีศาลเจ้าปู่ตาประจำอยู่ ซึ่งต่างพากันเชื่อว่า เจ้าปู่ตาจะช่วยคุ้มครองให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ดังนั้น ถ้าหมู่บ้านนั้นเกิดความเดือดร้อนก็จะอัญเชิญเจ้าปู่ตาลงเรียกว่า เข้าทรงนางเทียม เมื่อไต่ถามสาเหตุของความเดือนร้อนนั้นและจะถามสารทุกข์สุขของชาวบ้าน การเข้าทรงนางเทียม ส่วนมากจะทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเชิญเจ้าทรงนั้นจะไม่ให้ตรงกับวันพุธ เพราะมีความเชื่อว่า วันพุธผีจะไม่กินข้าว 

  ปู่ตาของแต่ละบ้านจะไม่ใช้ตนเดียวกัน ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นผีคนละตัวกัน แต่บางบ้านสร้างศาลปู่ตาใหม่ ก็อาจไปอัญเชิญเจ้าปู่ตาที่เราเคารพจากหมู่บ้านอื่นมาคุ้มครองโดยให้อาศัยอยู่ที่ศาลสร้างใหม่ก็ได้ ความเชื่อในเรื่องเจ้าปู่ตานั้นในสมัยอดีตชาวบ้านจะเคารพยำเกรงกันมาก 


  อย่างเช่น ถ้าใครไปเป็นทหาร หรือไปต่างบ้านต่างเมือง ก็จะไปบนบานบอกกล่าวให้ปู่ตาช่วยคุ้มครองก็จะปลอดภัยกลับมา แต่ถ้าทำอะไรผิด ปู่ตาก็จะลงโทษ จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย อาจถึงตายได้ สำหรับในปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังมีความเชื่อเรื่องเจ้าปู่ตาอยู่แต่ไม่เชื่อมากเหมือนแต่ก่อน

                             

 

 

                                   

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: