ทายนิสัยจากการใช้กระเป๋า

           ทายนิสัยจากการใช้กระเป๋า 
  แบบถือ
เป็นคนหัวเก่า หรือเป็นคนหัวสูง โหยหาความหลังฝันใฝ่ถึงชีวิตที่สวยงามในวันเก่าๆ เป็นคนที่อยู่ในกรอบประเพณีและศีลธรรมที่ดีงาม เป็นเจ้าระเบียบแบบแผนมาก มีการวางแผนก่อนการทำงานเสมอ ไม่ชอบความยุ่งยาก ไม่ชอบการเป็นผู้นำ แต่จะนิยมการเป็นผู้ตามที่คอยส่งเสริมผู้อื่นให้ได้ดี 

  แบบสาน
เป็นคนช่างฝัน รักความสวยความงาม ชอบการท่องเที่ยวแบบการเดินป่าดูสัตว์ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เป็นคนที่ชอบจดชอบจำไม่ลืมแม้เป็นสิบยี่สิบปี ถ้าหากฝันอะไรหรือคิดอะไรไว้จะต้องทำให้ได้อย่างที่ต้องการ 

  แบบทรงสี่เหลี่ยม
เป็นคนที่ชอบอยู่ในกฎระเบียบ ไม่ชอบชีวิตที่ผันผวนไม่แน่นอน เป็นคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตมาก ไม่ยอมใครง่ายๆ เป็นคนหัวแข็ง หัวดื้อ เถียงหัวชนฝา เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความนับถือในตัวเอง โดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นง่าย ๆ 

  แบบแฟชั่น
เป็นคนที่มีนิสัยขี้เบื่อง่าย เปลี่ยนใจง่าย ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ใจร้อน เอาให้คนอื่นเอาอกเอาใจตนเอง ชอบการเป็นจุดเด่นในวงสังคม เป็นคนรสนิยมสูง ชอบใช้ของที่มีราคาแพง มากกว่าคุณภาพ ความเหมาะสม และความจำเป็น ถ้าถูกใจใช่เลย 

  แบบมีประโยคเท่ๆ
เป็นคนที่มีนิสัยหลงตัวเอง ไม่แคร์หรือสนใจคนอื่น ชอบทำงานที่ยากๆ ท้าทายความสามารถ และงานที่คนอื่นทำไม่ได้ ชอบการเป็นจุดสนใจของวงสังคม นิสัยหลงตัวเอง ชอบการยกยอปอปั้น ข้อดีของคุณคือ เห็นคุณค่ากับเรื่องสติปัญญาเป็นอันดับแรก 

  แบบเป้
เป็นคนที่ชอบความสบาย ชอบทำอะไรที่เรียบง่ายๆ แสวงหาชีวิตในแบบที่ตนคุ้นเคยมาก่อนและมักมีชีวิตที่จมอยู่กับความหลัง มีนิสัยแบบเด็กๆ รักความสนุกสนาน ไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิต ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อใจคนง่าย 

  แบบสะพาย
เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว แต่ไม่ใช่คนที่อ่อนแอ แต่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชอบการพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าการหวังพึ่งพาผู้อื่น พอใจกับความเป็นอยู่ของตัวเอง พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่ค่อยคาดหวังหรือใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ไกลตัวมากนัก ชอบชีวิตที่เรียบง่าย สบายๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: