ชมโทรทัศน์บอกนิสัย

                   ชมโทรทัศน์บอกนิสัย


1. นิยมเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ
คนที่ชอบเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ ยามชมโทรทัศน์นั้น อุปนิสัยโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องหรือสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ มีความพยายามอย่างดีเยี่ยมเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นสักแค่ไหนก็ตาม ชอบชีวิตที่ก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม นิสัยจึงทำให้กลายเป็นที่มีความทะเยอทะยานในชีวิตสูง แต่ก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดี

2. ชอบทานของขบเคี้ยวตอนชมโทรทัศน์
คนที่ชอบกินของขบเคี้ยวไปด้วยยามชมโทรทัศน์นั้น แสดงถึงนิสัยที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก ชอบคบค้าสมาคมกับคนมากหน้าหลายตา มีความเป็นมิตรง่าย และชอบหยิบยื่นไมตรีให้กับคนอื่น นอกจากนี้ยังชอบความตื่นเต้นแปลกใหม่ จะมีความสุขเป็นอย่างยิ่งถ้าได้อยู่ท่ามกลางบุคคลมากมายที่เชิญมาในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านของตัวเอง

3. ชมโทรทัศน์ทุกรายการได้เรื่อยๆ
อุปนิสัยของคนที่ชอบชมโทรทัศน์มากๆ และสามารถดูได้เรื่อยๆ ทุกรายการแล้วแต่จะมีให้ดูนั้น แสดงถึงความเป็นคนที่มีความเหงาซุกซ่อนอยู่ในใจลึกๆ ต้องการความรักความอบอุ่น ไม่ชอบการถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว จึงจะมีความสุขมากถ้าได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัว ได้พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกัน แต่ข้อเสียคือก็คือชอบหมกหมุ่นในเรื่องเก่าๆ มากเกินไป

4. ชมโทรทัศน์ตามที่ตั้งใจวางแผนไว้

คนที่ก็เป็นแฟนประจำรายการใดรายการหนึ่ง และตั้งใจจดจำเฝ้าคอยชมอยู่เสมอเมื่อรายการนั้นออกอากาศ ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนที่ชอบชมโทรทัศน์เช่นนี้ แสดงถึงความเป็นคนตั้งใจจริง จะทำการใดๆ ก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบ ชอบคิดอะไรเป็นเรื่องเงินทองไปหมด แต่ว่าก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี

5. ชอบนอนชมโทรทัศน์
คนที่มีอุปนิสัยขอบนอนชมโทรทัศน์นั้น เป็นคนที่มีหลักในการดำเนินชีวิตของตนเอง ชอบทำอะไรเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผน เช่น เมื่อถึงเวลาทำงานก็ทำให้เต็มที่ และเมื่อเป็นเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกัน และยังเป็นคนที่ชอบทำอะไรตรงเวลาเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยเป็นคนสมถะ ชอบชีวิตที่สงบเงียบที่ไม่ต้องพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา แต่ก็ทำให้มีข้อเสียคือเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

6. ชมโทรทัศน์อย่างตั้งอกตั้งใจ
คนที่ชมโทรทัศน์แล้วก็จะดูอย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่ยอมเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นเลยนั้นแสดงถึงนิสัยที่เป็นคนมุ่งมั่น มีความมานะ พยายาม อดทนสูง ถ้าตั้งใจหรือวางเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการได้สิ่งใดแล้วก็จะพากเพียรทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงมาก


                             


ข้อมูลฟอร์เวิดเมลล์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: