ความเชื่อของชาวคลิตี้ล่าง


ความเชื่อในการใช้พื้นที่ทำกิน ชาวบ้านคลิตี้ล่างมีวิธีการในการขอพื้นที่ทำกินจากแม่ธรณีหลายวิธี ถ้าหากแม่ธรณีหรือเจ้าที่ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำกินได้ในพื้นที่นั้น

1. ขุดเอาดินบริเวณที่จะทำไร่ นำไปไว้ใต้หมอน หากคืนนั้นนอนหลับฝันดีก็สามารถทำกินบริเวณพื้นที่นั้นได้ ถ้าหากฝันร้ายหมายความว่าที่ตรงนั้นจะไม่สามารถทำกินได้

2. นำดอกไม้ 3 ดอกและเทียน 1 เล่มไหว้ขอเจ้าที่ หากเก้งร้อง ไก่ป่าร้องกระต้าก นกขุนแผนอกสีส้ม(ทูชอง)ร้องทัก พื้นที่ตรงนั้นจะไม่สามารถถางไร่ทำกินได้

3. ตัดไม้ 1 ศอกหรือ 1 วาตอกลงดิน 3 ครั้ง เมื่อดึงออกมาวัดแล้วหากไม้ยาวขึ้นก็สามารถถางไร่ทำกินตรงนั้นได้ ถ้าไม่ยาวขึ้นก็ไม่สามารถทำกินตรงนั้นได้

4. นำไม้สี่เหลี่ยมมาตัดเป็นกากะบาท จะได้สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 4 อัน ผ่าไม้มาหนีบเหมือนไม้หนีบย่างปลา แล้วนำไปปักพื้นที่อาณาเขตที่ต้องการทำไร่ถ้าหากไม้ใดไม้หนึ่งล้มก็ไม่สามารถทำพื้นที่ตรงนั้นได้

5. ขณะถางไร่หากเจอหน่อไม้จะต้องหยุดถางทันที ไม่สามารถถางต่อได้อีกในปีนั้นและต้องทำกินในพื้นที่ที่ถางได้เท่านั้น ถ้าหากถางต่อเชื่อว่าจะมีอันเป็นไป

6. ถ้าพบลิงลมในไร่จะไม่มีการถางไร่ต่อ ถ้าทำจะทำให้มีอาการเจ็บป่วยบ่อย

ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์
คนกระเหรี่ยงไม่กินสัตว์หลายชนิด ได้แก่

1. ช้างเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์ตระกูลสูง ถ้าตายแล้วจะเกิดมาเป็นคน คนที่ฆ่าช้างจะบาปหนาตายแล้วไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้อีก

2. สมเสร็จเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีเนื้อของสัตว์หลาย ๆ ชนิด ปนอยู่รวมกันทั้งคนด้วย และเชื่อว่าถ้ายิงถูกบริเวณเนื้อที่เป็นคน ก็จะร้องเสียงออกมาเหมือนคน ถ้าหากผู้ใดฆ่าจะเกิดอาเพทชีวิตล่มจม ทำการงานไม่ขึ้น

3. ชะนี เชื่อว่าเป็นจ้าวป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้ใดยิงต้องมีอันเป็นไป ถ้าหากเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านจะแตก

4. นกเงือก(นกกก)เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่ง หัวจึงมีลักษณะสีเหลือง เชื่อว่าฆ่านกเงือก 1 ตัว เท่ากับฆ่าเณร 1 องค์

5. นกยูงถ้าฆ่านกยูงจะทำให้ครอบครัวแตกหักอยู่ไม่เป็นสุข

ความเชื่อทั่วไป
1. ถ้าหมาป่าเห่าจะต้องตายภายใน 3 ปี

2. ถ้าสัตว์ทุกชนิดวิ่งเข้ากลางหมู่บ้านชาวบ้านจะไม่ยิง ถึงหมากัดตายก็จะไม่กิน เชื่อว่าเป็นลางไม่ดี ต้องทำบุญหมู่บ้านและทำการสะเดาะเคราะห์ที่ต้นโพต้นไทรทุกคน

3. ถ้าชะนีร้องตอนเย็นเชื่อว่าคนเฒ่าจะตาย ถ้ากระรอกร้องกลางคืนเชื่อว่าคนหนุ่มจะตาย ถ้านกเขาร้องกลางคืนเชื่อว่าคนสาวจะตาย

4. ช่วงเดินทางถ้านกขุนแผนอกสีส้มร้องทักทางซ้ายจะโชคร้าย ถ้าร้องทักทางขวาจะโชคดี

ความเชื่อในการใช้ป่า
1. ไม้ที่มีลักษณะข้างล่างแตกเป็น 2 กิ่งแล้วไปติดกันเป็นกิ่งเดียวข้างบน ชาวกะเหรี่ยงจะไม่ตัด ถ้าตัดเชื่อว่าจะมีอันเป็นไป

2. ไม้หางปลาคือไม้ที่แตกออกเป็น 2 กิ่งเท่า ๆ กัน เชื่อว่าถ้านำไม้ลักษณะนี้มาใช้จะทำให้คนในครอบครัวพูดจากันไม่รู้เรื่อง ไม่ปองดองกัน

3. ไม้ 2 ต้นที่ขึ้นเสียดสีกันเชื่อว่าถ้านำไม้มาใช้จะทำให้คนในครอบครัวไม่ถูกกับเพื่อนบ้าน

4. ไม้ที่มีมดทำรังอยู่เชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีเจ้าของแล้ว ถ้าหากตัดมาสร้างบ้านถือว่าทำลายบ้านคนอื่นจะทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข
ข้อมูล www.karencenter.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: