Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ออกรถวันไหนจึงจะดี

12,541

14 ต.ค.51 13.44 น.

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันอาทิตย์
วันที่เกิด คือ วันอาทิตย์จะสร้างเสริมเสน่ห์ วันอังคาร จะมีผลด้านอำนาจบารมี วันพุธ ผลเรื่องความดีและโชคลาภ วันพฤหัส มีผลเรื่อหน้าที่การงานดี วันเสาร์ เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติและโชคลาภ

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันจันทร์ วันที่เกิด คือ วันจันทร์จะมีคนแวดล้อมบริวารมาก วันพุธ เป็นเรื่องของอำนาจบารมี วันพฤหัส เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติและโชคลาภ วันศุกร์ จะมีผลด้านผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือเกื้อกูล วันเสาร์ มีผลด้านความดีงามและโชคลาภ

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันอังคาร วันที่เกิด คือ วันอังคารจะมีเสน่ห์ วันอาทิตย์ เป็นเรื่องของผู้อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ วันพฤหัส มีโชคลาภ เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตัวอย่างมาก วันศุกร์ หน้าที่การงานจะดี วันเสาร์ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจบารมี

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) วันอาทิตย์ จะมีผลกับเกียรติยศ อำนาจบารมี วันจันทร์ เป็นเรื่องความดีและโชคลาภ วันอังคาร เป็นทรัพย์สมบัติและโชคลาภ วันพุธ เป็นเรื่องของการงานดี วันเสาร์ มักมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) วันที่เกิด คือ วันพุธ (กลางวัน) จะโชคดีมีลาภอยู่เสมอ วันอาทิตย์ หน้าที่การงานจะดี วันจันทร์ มักมีคนช่วยเหลือ อุปถัมภ์ค้ำชู วันพฤหัส เป็นเรื่องของเกียรติยศ อำนาจบารมี วันศุกร์ ทรัพย์สมบัติและโชคลาภ

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันพฤหัส วันที่เกิด คือ วันพฤหัสจะเจริญรุ่งเรือง วันอาทิตย์ คือวันโชคลาภและคุณงามความดี วันจันทร์ ทรัพย์สมบัติและโชคลาภ วันอังคาร การงานมักจะดี การเงินคล่อง มีเสน่ห์ วันพุธ มีคนช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์ วันศุกร์ เพิ่มพูนอำนาจบารมี

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันศุกร์ วันที่เกิด คือ วันศุกร์จะอำนวยประโยชน์ทางด้านธุรกิจ วันจันทร์ เป็นเรื่องของอำนาจ และเกียรติยศชื่อเสียง วันอังคาร ความดีงามและโชคลาภวาสนาดี วันพุธ ทรัพย์สมบัติและโชคลาภจะมาแบบลาภลอย วันพฤหัส มักมีคนช่วยเหลือเกื้อกูล วันเสาร์ เป็นเรื่องหน้าที่การงานดี

ฤกษ์งามยามดีของคนที่เกิดวันเสาร์ วันที่เกิด คือ วันเสาร์จะส่งผลดีต่อชีวิตและคนในครอบครัว วันอาทิตย์ มักมีทรัพย์สมบัติและโชคลาภ วันจันทร์ จะมีผลด้านหน้าที่การงานดี วันอังคาร มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือ วันศุกร์ เป็นเรื่องของโชคลาภและความดีงามที่มา http://www.unseencar.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน