Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

การทำบุญสะเดาะเคราะห์

4,094

29 เม.ย.51 16.44 น.
                                        การทำบุญสะเดาะเคราะห์


  คนไทยในสมัยก่อนเชื่อว่าการสะเดาะเคราะห์จะช่วยบรรเทาสิ่งเลวร้ายต่างๆให้ทุเลาเบาบางลงไปบ้าง แต่การสะเดาะเคราะห์ดังกล่าวนี้ มีมากมายหลายอย่างที่เป็นสิ่งสืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้สามารถทำให้ผู้ที่ไดทำตามแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะ

   การทำบุญโดยปล่อยสัตว์ต่างๆ

1.การปล่อยปลาไหล  เป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อให้การกระทำใดๆหรืองานบางอย่างที่เรามุ่งหวัง ราบลื่นลื่นไหลเหมือนดังชื่อของปลาไหลไม่มีติดขัด และอุปสรรคใดๆขัดขวาง


2.การปล่อยเต่า   เป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ตนหรือใครบางคนที่เราอธิษฐานถึง มีอายุมั่นขวัญยืนหรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นๆ


3.การปล่อยหอยขม   เป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อขอให้ความทุกข์ ความขมขื่นที่เป็นอยู่ และเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับตัวเองจง หมดไป หรือหายไปพร้อมกับหอยขมที่เราปล่อยไป


4.การปล่อยนก   เป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อขอให้ตัวเราจงพ้นจากความทุกข์ที่ผูกพันอยู่ในชีวิตพ้นจากปัญหา หรือเคราะห์ร้ายใดๆ ที่เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของคุณให้เป็นทุกข์ ไร้อิสระการปล่อยนกเป็นเสมือนกับการขอให้ตนได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม


5.การปล่อยปลาทั่วๆไป   เป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อขอให้มีความสุขร่มเย็นในชีวิตทุกข์ใดๆที่ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจ ขอให้หมดสิ้นไปบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน