Facebook Twitter
gPlus 
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511.

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511.

“หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท” วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511.

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511.

เหรียญรุ่นพัดยศ หลวงพ่อแถม ปี 2536.

เหรียญรุ่นพัดยศ หลวงพ่อแถม ปี 2536.

“หลวงพ่อแถม สีลสังวโร” วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง

เหรียญรุ่นพัดยศ หลวงพ่อแถม ปี 2536.

เหรียญรุ่นพัดยศ หลวงพ่อแถม ปี 2536.

ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ.

ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ.

พระราชวิสุทธิประชานาถ  หรือ ที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ.

ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ.

เหรียญเสมาเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 28.

เหรียญเสมาเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 28.

หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องชื่อทั้งทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน

เหรียญเสมาเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 28.

เหรียญเสมาเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 28.

กลับขึ้นด้านบน