Facebook Twitter
gPlus 
เสือตีนโต ปี 42.

เสือตีนโต ปี 42.

“พญาเสือมหาอำนาจ หรือเสือตีนโต ปี 42” เป็นอีกหนึ่งเครื่องราง วัดบางพระ จังหวัดนครปฐมที่ได้รับความนิยม

เสือตีนโต ปี 42.

เสือตีนโต ปี 42.

พระบูชาหลวงพ่อแถม อายุครบ 6 รอบ.

พระบูชาหลวงพ่อแถม อายุครบ 6 รอบ.

“หลวงพ่อแถม สีลสังวโร” วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ท่านเป็นศิษย์ที่สืบสายพุทธาคมจาก หลวงพ่อทองสุข

พระบูชาหลวงพ่อแถม อายุครบ 6 รอบ.

พระบูชาหลวงพ่อแถม อายุครบ 6 รอบ.

เหรียญอะเมซิ่ง หลวงพ่อเปิ่น.

เหรียญอะเมซิ่ง หลวงพ่อเปิ่น.

อีกหนึ่งเหรียญ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม” ที่ผู้ศรัทธาสะสมบูชา เพราะนอกจากจะมีรูปลักษณ์

เหรียญอะเมซิ่ง หลวงพ่อเปิ่น.

เหรียญอะเมซิ่ง หลวงพ่อเปิ่น.

เหรียญหลวงปู่พัก เนื้อเงินลงยา(แดง).

เหรียญหลวงปู่พัก เนื้อเงินลงยา(แดง).

วัตถุมงคลที่ “หลวงปู่พัก”  หรือ หลวงพ่อภักต์ ธมฺมทตฺโต วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เหรียญหลวงปู่พัก เนื้อเงินลงยา(แดง).

เหรียญหลวงปู่พัก เนื้อเงินลงยา(แดง).

กลับขึ้นด้านบน