Facebook Twitter
gPlus 
เหรียญนั่งเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 2528.

เหรียญนั่งเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 2528.

อีกหนึ่งเหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม ที่ถือว่ามีประสบการณ์จากผู้บูชาและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

เหรียญนั่งเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 2528.

เหรียญนั่งเสือคู่ หลวงพ่อเปิ่น ปี 2528.

ปลัดขิก หลวงพ่อแถม.

ปลัดขิก หลวงพ่อแถม.

“หลวงพ่อแถม สีลสังวโร” วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ท่านเป็นศิษย์ที่สืบสายพุทธาคมจาก หลวงพ่อทองสุข

ปลัดขิก หลวงพ่อแถม.

ปลัดขิก หลวงพ่อแถม.

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

“มีด” เครื่องรางอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นมีดลงอาคม จารด้วยอักขระเลขยันต์

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

“พระขรรค์” เป็นศาสตราวุธชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญหลายพิธีด้วยกัน

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

กลับขึ้นด้านบน