Facebook Twitter
gPlus 
มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

“มีด” เครื่องรางอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นมีดลงอาคม จารด้วยอักขระเลขยันต์

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

มีดหมอปากกา ด้ามงา หลวงพ่อเปิ่น.

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

“พระขรรค์” เป็นศาสตราวุธชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญหลายพิธีด้วยกัน

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

พระขรรค์ไม้สะเดาฟ้าผ่า หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด.

พระขรรค์งาแกะ หลวงพ่อแถม.

พระขรรค์งาแกะ หลวงพ่อแถม.

“หลวงพ่อแถม สีลสังวโร” วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์แห่งยุคปัจจุบันที่มีผู้คนให้

พระขรรค์งาแกะ หลวงพ่อแถม.

พระขรรค์งาแกะ หลวงพ่อแถม.

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปน วัดบุหยอง.

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปน วัดบุหยอง.

หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าแห่งเมืองนครนายก อันเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั้งในและนอกพื้นที่ คือ พระอธิการปน

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปน วัดบุหยอง.

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปน วัดบุหยอง.

กลับขึ้นด้านบน