3 จุดอับ วิชาฮวงจุ้ยว่า ไม่ควรอยู่ใกล้บ้านเสี่ยงปัญหาโรคระบาด


3 จุดอับ วิชาฮวงจุ้ยว่า ไม่ควรอยู่ใกล้บ้านเสี่ยงปัญหาโรคระบาด 


เรื่องราวโรคร้าย โรคระบาดคนสมัยก่อนประสบมานานแล้ว โดยเฉพาะตอนอากาศหนาวและฝน โรค ทางเดินหายใจระบาด ร้อนโรคทางเดินอาหาร และสื่อต่าง ๆ มีเสนออยู่ทุกวันเรื่องโรคระบาด สร้างความ เสียหายแก่ประเทศชาติ บางครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละเมือง จะดีกว่าไหมที่จะทราบว่าจุดอับใด ฮวงจุ้ยแบบไหนควรเลี่ยง และแก้ไขอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะ นำ

     กองขยะหรือกองสิ่งปฏิกูล บริเวณรอบ ๆ อาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงานที่มีกองขยะ หรือกองสิ่งปฏิกูล ใบไม้แห้งกอหญ้าขึ้นรก ในทางฮวงจุ้ยว่า อัปมงคล จะส่งผลให้เงินทองไหลออก ใน ทางความจริงกองขยะนอกจากจะเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อโรค โดยเฉพาะแมลงวันควรเลือกทำเลที่ตั้ง อาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงานสำหรับกิจการธุรกิจ ราชการ ห้ามอยู่ใกล้กองขยะ และควรจัดหา พนักงานมาเก็บทุกวันนอกจากการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่แล้ว การปลูกต้นชวนชม หรือต้นไม้พุ่มใหญ่ๆ ไว้ที่บริเวณรอบ ๆ เพื่อเป็นแนวกันลมได้

     บริเวณสกปรก รก รุงรัง ภายในอาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงาน ควรจัดวางเครื่องอำนวย ความสะดวกไว้ชิดผนังทางวิชาฮวงจุ้ยว่าเป็นการเพิ่มการไหลเวียนอากาศจะเกิดไหลเวียนอากาศ และ อากาศจะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ การออกแบบ อาคารจะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนไหลเวียนออกไป พลังแห่งการ ไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี การอธิบายวิชาฮวงจุ้ย ว่าควรมีพลังซี่จากอากาศไหล ผ่านไป ลดปัญหาเชื้อโรคระบาด


     จุดรกร้าง โดยเฉพาะคนป่วย จุดรกร้างปราศจากการอยู่อาศัยผู้คนเวลานาน คนป่วยไม่แข็ง แรงจะรับพลังร้าย ให้เสียชีวิตเร็วขึ้น และจุดรกร้างอาจมีร่องรอยการแตกหักของเสา ตัวของอาคาร การ รั่วไหลกระแสไฟฟ้า ควรตรวจตราแก้ไข ทำความสะอาดโดยการล้างองค์การสำนักงานเพราะแมลง พาหะนำโรคจะลอดเข้าตามรอยแตกร้าว ควรทำสะอาดอยู่เสมอ ก่อนที่ย้ายไปอยู่ควรจัดให้มีเชิงเทียน ไฟฟ้า โคมไฟเพื่อความสว่าง จากนั้นจุดธูปบูชาบอกกล่าวเพื่อแสดงความประสงค์ขอเข้าอยู่อาศัย และขอ ความคุ้มครอง จากนั้นสำรวจสายไฟ สวิตช์ไฟว่าใช้งานได้หรือไม่จะได้หาทางแก้โดยด่วน หากมีความรก รุงรังด้วยวัชพืชให้ตัดออก นำกระถางต้นไม้ เช่น ชวนชม ทับทิม มาวางเพื่อเป็นสิริมงคล ควรขัดล้างทาง เดิน พื้นด้านใน และนอกบ้านให้สะอาด ปัดกวาดขัด เปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศเสีย ออก

     เรื่องโรคระบาดจะบั่นทอนชีวิต ฉะนั้น การปรับฮวงจุ้ยควรตระหนักเรื่องภายนอกและภาย ในโดยเฉพาะองค์การสำนักงาน ร้านค้าที่ซื้อหรือเช่า เซ้ง ต่อจากผู้อื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: