เสี่ยงเซียมซี


เซียมซี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เสียมซีวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วิธีเสี่ยงทายทำดังนี้

1. โปรดทำสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ

(กรุณาอย่า!! ทำเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น เพราะการอธิษฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิของคนเรานั้นมีผลจริงๆ)

2. ใช้เมาส์คลิกที่ "กระบอกเซียมซี" ซึ่งอยู่ด้านล่าง

3. รอสักครู่...แล้วคุณจะได้เลขที่คุณเสี่ยงได้ พร้อมคำทำนายประจำหมายเลขเซียมซีของคุณ


ท่านได้เซียมซีหมายเลข 27 : คำทำนายคือ

เซียมซีที่ 27

ใบที่ยี่สิบเจ็ดชื่นจิตไม่ผิดพลาด รุกขชาติยามตายวายสังขาร ต้องน้ำค้างรวยรื่นกลับชื่นบาน แตก กิ่งก้านแยกใบวิไลตา เหมือหญิงชายแรกรุ่นดูอุ่นจิต มีชีวิตวายทุกข์เป็นสุข ขา จักเจริญสมบัติวัฒนา ญาติวงค์พงษาก็ยินดี ถ้าแม้นถามความคดีที่มีอยู่ คงต่อสู้ได้แน่ไม่แพ้หนี ในส่วนลาภบอกว่าคงจะมี ถามโรคที่เจ็บไข้ได้ทุเลา จะมีผู้เมตตาอนุเคราะห์ บุญเฉพาะพาพบประสบเขา แม้นขอได้ในใบนี้ดีไม่เบา ตามสำเนาชี้แจงแสดงเอยฯ


ขอจงมีอายุ วรรณะ พุขะ พละ สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

* หมายเหตุ การเสี่ยงเซียมซีเกินวันละ 1 ครั้ง จะเหมือนเป็นการเล่น และลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูดวงทำนายนิสัย

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: