เสี่ยงเซียมซี


เซียมซี วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

เสียมซีวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

วิธีเสี่ยงทายทำดังนี้

1. โปรดทำสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ

(กรุณาอย่า!! ทำเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น เพราะการอธิษฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิของคนเรานั้นมีผลจริงๆ)

2. ใช้เมาส์คลิกที่ "กระบอกเซียมซี" ซึ่งอยู่ด้านล่าง

3. รอสักครู่...แล้วคุณจะได้เลขที่คุณเสี่ยงได้ พร้อมคำทำนายประจำหมายเลขเซียมซีของคุณ


ท่านได้เซียมซีหมายเลข 18 : คำทำนายคือ

ใบทำนายที่ 18

       ใบที่สิบแปด นี้ไซร้เหมือนได้ทุกข์ขาดความสุขยากแค้นแน่นหนักหนา
เหมือนดั่งองคุลิมาลจอมโจรรากระทำชั่วหนักหนาทั่วหน้ากลัว
พอได้สดับรับพุทธโอวาทสุดประหลาดกลับใจไม่ทำชั่ว
เป็นสาวกพุทธองค์ไม่ลืมตัว ไม่เมามัวทำบาปและหยาบคาย
       ได้ใบนี้ส่วนดีนั้นมีน้อยต้องค่อยค่อยหาธรรมนำขยาย
ประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ จะพ้นภัยอันตรายแก่กายา
คิดจะทำสิ่งใดให้ทำจริง อย่าจับจดทอดทิ้งจริงเชียวหนา
ถ้าอยากให้เสพสุขสมอุราฯ จงตั้งหน้าสร้างบุญเป็นทุนเอยฯ
* หมายเหตุ การเสี่ยงเซียมซีเกินวันละ 1 ครั้ง จะเหมือนเป็นการเล่น และลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูดวงทำนายนิสัย

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: